4EVAC Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri

Kategori Hizmetlerimiz

Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri, oteller, rezidanslar, havalimanları, hastaneler, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, endüstriyel tesisler gibi binalarda, acil durumlarda sesli tahliye, yönlendirme anonsları ve müzik yayını amaçlı olarak kullanılırlar.

Merkezi Rotterdam’daki Hacousto Holland BV bünyesinde olan 4EVAC, kalite ve standartlardan ödün vermeden uygun maliyetli çözümler için EN54 onaylı ürünler sunmaktadır.

30 yıllı aşkın tecrübesi ile dünya çapında pek çok referans projeye imza atan 4EVAC, IMPACT ve COMPACT serileri ile yenilikçi ve verimli Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri sağlamaktadır.

4EVAC IMPACT Serisi

4EVAC IMPACT Serisi, yüksek amplifikatör güç gereksinimi ihtiyacı olan acil anons ve seslendirme projelerine uçtan uca EN54 onaylı çözümler sunmaktadır.

IMPACT’in Öne Çıkan En Önemli Faydaları

 1. Düşük kurulum ve işletme maliyeti
 2. Modüler yapısı sayesinde yer tasarrufu
 3. Çevreye duyarlı teknolojisi

4EVAC IMPACT Acil Anons ve Seslendirme Sisteminin Özellikleri

 • 2x500 W dijital güç amplifikatörü
 • Amplifikatörlerde aynı zamanda EN54 besleme ve akü şarj etme özelliği
 • Tek sistemde 254 adet network çalışan C500 COMPACT/IMPACT sistem merkezleri
 • Fiber optik network desteği
 • Tüm bölgelere Eşzamanlı Çağrı ve Fon Müziği veya EVAC ve ALERT mesajları
 • Tüm bölgelere aşamalı tahliye
 • Çoklu mesaj anonsları
 • Yangın paneli tetiklemesi için 32 adet genel amaçlı giriş/çıkış portları
 • Tüm bölgelere ticari kullanım için amplifikatörde yerel AUX/müzik girişi
 • EN54-16:2008, EN54-24:2006 onayları

4EVAC COMPACT Serisi

4EVAC C500 Compact Serisi, dağıtılmış yapı topolojisindeki acil anons projelerinde uçtan uca EN54 onaylı çözümler sunmaktadır. 4EVAC’ın son teknoloji C500 COMPACT Serisi kaliteden ödün vermeden tüm acil anons gereksinimlerini karşılamaktadır.

Merkezi ekipmanlarını tek duvar-montajlı kutuda toplayan ve tak çalıştır mantığıyla tasarlanan C500 COMPACT Serisi kurulum-maliyet verimliliğini arttırarak ekonomik çözümler sunmaktadır.

4EVAC COMPACT, gelişmiş Acil Anons ve Seslendirme Sistemi, mühendislerin, tesis yöneticilerinin, bina sahiplerinin ve elektrik müteahhitlerinin temel standarda uygun sertifikalı gereksinimlerini ve en zorlu ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

4EVAC C500 COMPACT Acil Anons ve Seslendirme Sisteminin Özellikleri

 • Aynı anda 6 farklı ses mesajı yayınlama imkânı
 • 6x100 W amplifikatör ve yedek amplifikatör opsiyonu
 • 36 bölgeye kadar genişleme imkânı
 • Tek sistemde 254 adet network çalışan C500 COMPACT/IMPACT sistem merkezi
 • Yedekli network ring teknolojisi
 • Fiber optik network desteği
 • Ses kontrol üniteleri, kanal anahtarlama, önceliklendirme, yönlendirme ve mixer modülleriyle donatılmış yapı16 ses dosyası depolama kapasitesi
 • SD karta global sistem ayarlarının bir kopyasını saklama ve iletişimin tamamen kesilmesi durumunda bile çalışmaya devam edebilme fonksiyonu
 • EN54-16:2008, EN54-4:2006.

İtfaiyeci Mikrofonları ve Mikrofon Konsolları

 • 4E-FMP İtfaiyeci Mikrofonu, Panel Versiyonu EN54-16 onaylı
 • 4E-FM İtfaiyeci Mikrofonu, Duvar Montajı ve Masaüstü Versiyonu EN54-16 onaylı
 • 4E-FMT Dokunmatik Ekranlı İtfaiyeci Mikrofonu, Duvar Montajı ve Masaüstü Versiyonu EN54-16 onaylı
 • 4E-FMTC Dokunmatik Ekranlı ve Gooseneck İtfaiyeci Mikrofonu, Masaüstü Versiyonu EN54-16 onaylı
 • 4E-CMP Gooseneck Mikrofonlu Konsol, Masaüstü Versiyonu EN54-16 onaylı
 • 4E-CMT Gooseneck Mikrofonlu Dokunmatik Ekranlı Konsol, Masaüstü Versiyonu EN54-16 onaylı
 • 4E-FMWB Duvar Montajına Uygun Muhafazalı İtfaiyeci Mikrofonu, EN54-16 onaylı
Devamını oku...

Acil Anos Sistemleri EN54-16, EN54-24, EN54-32

Kategori Blog

Genel Seslendirme sistemleri insanlara doğrudan hitap ederken, felaket anında (acil durumlarda) çalışma garantisi vermez. Acil anons sistemi acil bir durumda bina tahliyesine yardımcı olmak için tasarlanan, kurulan ve bakımı yapılan EN54 standartlarına uygun bir ses sistemidir. Bina tahliyesinin gerektiği farklı acil durumlar vardır (Yangınlar, seller, biyolojik, kimyasal, patlayıcı, radyolojik olaylar, terör olayları, toplumsal olaylar gibi sayılabilir). Böyle büyük olaylarda başa çıkılması gereken en zorlu durum kalabalığın bulunduğu alanın tahliyesinin yönetimidir. Bir işyerinde, bütün personel alarm tonlarını ve sinyallerini tanıma eğitimi almış olsa da, ses yönetiminin düzgün olarak yapılması önemlidir.

Acil anons sistemlerinin nerelerde kullanılması gerektiği ile ilgili olarak Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (09.09.2009) Madde 81 Bölüm 7 de açıklanmıştır. Otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemlerinin kurulması mecburi alanlar;

 a ) Binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhaneler,

 b) Yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve     benzeri  binalarda,

 c) Yüksekliği 51.50 m’yi geçen bütün binalarda. Acil anons sisteminin kurulması mecburidir.

PrCEN/TS 54-32:2012 de acil anons sistemleri tasarım, uygulama ve işletme ile ilgili izlenmesi gereken basamaklar;

 • İhtiyaçların belirlenmesi,
 • Acil anons sisteminin planlaması ve tasarımı,
 • Acil anons sisteminin kurulumu,
 • Acil anons sisteminin devreye alınması,
 • Gerektiği durumda acil anons sisteminin itfaiye onayının alınması,
 • Acil anons sisteminin kullanılması ve eğitiminin sağlanması.

Yangın algılama ve acil Anons arasındaki arayüz; Yangın algılama ve yangın alarm ile acil anons sistemi arasındaki iletim hattı gerektiği yer ve zamanda otomatik mesaj yayınlaya bilmeye uygun olmalıdır. 

Sistemin donanımı gerekli tüm koşullar ve risk analizleri yapılarak seçilmeli. Tüm analizler yapılmadan seçilen sistem görevini tam veya doğru olarak yapamaz.

Sonuç Olarak;

Bina veya tesis tahliye stratejisine uygun olarak, acil anons sistemleri kullanılarak bina veya tesisin tahliye edilebilmesi için; seçilecek olan cihazların ilgili EN 54 standartları gereklerine uygun olması ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin (09.09.2009) ilgili hükümlerine ve ilgili güncel EN 54 teknik şartnamelerine uygun olarak planlama/tasarım, kurulum, devreye alma, uygulama ve bakımlarının yapılması ile olur.

KAYNAKLAR;

 1.  EN 54-16:2008, Yangın algılama ve alarm sistemleri-Bölüm 16: Acil anons kontrol ve gösterge tertibatı
 2.  EN 54-24:2008, Yangın algılama ve alarm sistemleri-Bölüm 24: Acil anons sistemi bileşenleri-Hoparlörler
 3.  PrCEN/TS EN 54-32:2012, Yangın algılama ve alarm sistemleri-Bölüm 32: Acil anons sistemlerinde planlama, tasarım, kurulum, devreye alma, kullanım ve bakım
Devamını oku...

Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri

Kategori Hizmetlerimiz

Acil anons sistemleri, işyerlerinden çok katlı bina, alışveriş merkezleri ve fabrikalara kadar her türlü işletmede, acil durum senaryolarının işletme içinde hayata geçirilmesi, çalışanların ve ziyaretçilerin doğru ve hızlı biçimde bilgilendirilmeleri, haberleşmenin sağlanması ve arka planda müzik yayını amacıyla kullanılır.

Olası acil durumlarda bina sakinlerini en hızlı şekilde tahliye etmek veya bilgilendirmek için seslendirme ve acil anons sistemini uluslararası standartlara ve yerel yönetmeliklere uygun olarak tasarlıyor ve kuruyoruz.

Acil anons sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51.5 m’yi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir.

Seslendirme ve Acil Anons Sistemi ihtiyacınıza göre sizin için en uygun sistemi tasarlayıp kuruyoruz.

Her türlü mimari tasarıma uygun, geniş hoparlör seçeneği olan seslendirme ve anons sistemi ihtiyaca yönelik olarak, bölgelere ayrılarak projelendirilebiliyor. Farklı bölgelere, farklı müzik yayını yapılabiliyor ve acil durumlarda sistem otomatik olarak acil anons durumuna geçerek kayıtlı sesli mesajın yayınlanmasını sağlıyor. Bununla birlikte, kurulan sistemler yangın algılama gibi diğer güvenlik çözümleri ile entegre edilerek bu cihazlardan gelen uyarılar ile devreye girebiliyor.

 • Basit veya Çok Bölgeli Anons Sistemleri
 • Tavan Tipi Hoparlörler
 • Duvar Tipi Hoparlörler
 • Kolon Tipi Hoparlörler
 • Anons İstasyonları
 • Ses Kontrol Üniteleri
 • Müzik Kaynakları

Hangi Bölgelere Hizmet Veriyoruz?

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay bölgesinde tamamladığımız, devam eden projeler ve satış sonrası destek hizmeti verdiğimiz bir çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır.

Uygulama Alanlarımız

 • Okullar ve Eğitim Kuruluşları
 • Fabrikalar ve Tesisler
 • Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları
 • İş Merkezleri ve Plazalar
 • Oteller ve Turizm Tesisleri
 • Rezidanslar, Villalar ve Siteler
 • Alışveriş Merkezleri ve Mağazalar

 

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol
X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek